Udvikling


KUNDECITATER:

“In2vision har stået for nogle teambuilding-arrangementer hos os, som skulle munde ud i at deltagerne formulerede værdisæt og spilleregler. Min oplevelse er at de holder fast og holder fokus, når folk prøver at flygte væk fra det ubehagelige. Det er de dygtige til!”

Udvikling af teamet
Det samarbejdende menneske – Team – Gruppe – Organisation
Mennesker er forskellige – det er en pointe, alle kender. Det er en meget væsentlig pointe i en virkelighed, hvor behovet for medarbejdernes evner til at samarbejde i teams, på tværs af teams, på tværs af afdelinger og forskellige kulturer, kan være udslagsgivende for virksomhedens resultater. Det er vigtigt i en globaliseret verden hvor viden, erfaringer og medarbejdere er uden de traditionelle grænser.

“Ingen er perfekte, men et team kan blive det”

Ingen organisationer, afdelinger eller enkeltindivider må kapsle sig selv inde. Vores evne til at forbinde os til hinanden og hinandens kompetencer er et afgørende konkurrenceparameter. Det ved vi godt – og alligevel oplever vi det som en vanskelig opgave.

Selvledende team
Løsningen er at skabe et selvledende team, hvor alle bidrager engageret med al den power, de hver især rummer. Et team, hvor der er:

Puzzle on white background. Isolated 3D image


Forskellen, mellem det mulige og det umulige, ligger i vores vilje til at opnå det

  • Smidighed i opgaveløsningen
  • Plads til kreativitet
  • Åbenhed for nye tiltag og forandringer

Med det rigtige hold medarbejdere er der få uanede muligheder for, hvor langt man kan nå. Virksomheden vil opleve en hverdag, hvor alle kommer glade på arbejde og tager hjem fra arbejde fyldt med energi efter at have ydet deres bedste den dag.

Ved en dyb forståelse, accept og brug af forskellige færdigheder og kompetencer i teamet opnås større effektivitet og bedre resultater.

Metoden, vi bl.a. skaber resultater på, er ved fokus på:

  • AT udvikle medarbejdernes evne til at samarbejde i teams og på tværs af teams, så alle bidrager engageret med viden i opgaveløsningen, plads til kreativitet og åbenhed over for nye tiltag og forandringer.
  • AT udvikle teams og sikre fælles fokus, hvor alle selvstændigt tager ansvar, respekterer, anerkender og støtter hinanden så målene realiseres.

Eksempler på ydelser:

  • Teamroller og adfærd
  • Samarbejdet i teamet
  • Udvikling af kompetencer i teamet

Klik og se Teamhjulet:

Teamhjulet2012