Udvikling


KUNDECITATER:

“De var velforberedte og styrede med sikker hånd slagets gang. Alle bød ind for at finde frem til det guld, der skulle bevares, og hvor vi skulle tænke nyt.”

Udvikling af ledelse og medarbejdere
Målet, med at have en dynamisk ledelse, er at:

 • Udvikle sin egen lederrolle og medarbejdernes arbejdsrolle
 • Skabe selvindsigt
 • Se og forstå sine handlemønstre og adfærdsmønstre.

Som leder og medarbejder skal vi opkvalificere os løbende gennem hinanden, og de opgaver vi får tildelt eller byder ind på. Vores kompetencer skal udnyttes og udvikles optimalt. Når det sker, får vi en proaktiv og fremadrettet måde at tænke og agere på. Derfor skal vi udvikle nye tænkemåder, færdigheder og evner, der gør os i stand til at navigere i det marked vi står i.

God ledelse er bl.a. struktureret, problemløsende og kommunikerende adfærd.

Udvikling i ledelse
Hver dag skal der træffes beslutninger. Hver dag skal forhindringer overvindes.
Det gælder både for den enkelte leder og for ledelsen som helhed.
Udvikling i ledelse ses altid på bundlinjen.

Road to success

Hvis man gør det man altid har gjort, får man de resultater, som man altid har fået!


Metoden, vi bl.a. skaber resultater på, er ved fokus på:

 • AT ledelsen tilpasser sig markedet både via produkter og medarbejderportefølje.
 • AT ledelsen har fokus på den enkelte medarbejders faglige/personlige udvikling, deres kreativitet og deres samarbejdsevner.
 • AT udvikle, implementere og facilitere medarbejderudviklingssamtaler (MUS), funktionsbeskrivelse og trivselsmålinger.
 • AT anvende dynamisk erhvervscoaching på flere niveauer i organisationen – direktion, ledelse, medarbejdere, teamet.
 • AT ledelsens ambitioner er, at medarbejderne finder deres drivkraft og gør brug af den dagligt – sådan at forstå at medarbejdernes motivation forbindes med organisationens mål og strategi.
 • AT banebrydende resultater skabes af medarbejdere som trives og har det sjovt.

Eksempler på ydelser:

 • HR i partnerskab
 • Personlig sparring og coaching for ledere, lederteam og direktører
 • Ledelse gennem andre
 • Anerkendelse og følgeskab
 • Forandrings- og udviklingsprocesser
 • Forhandlingsteknik

Klik og se:

8 dimentioner og 4 facetter