Udvikling


KUNDECITATER:

“In2vision har været med til at gøre vores strategi levende ved at fastlægge konkrete mål og skabe sammenhæng mellem det vi gør og det vi skal have fokus på fremadrettet – så hele ledergruppen nu arbejder med på at implementere strategien i dagligdagen for senere hen at eksekvere gode stabile resultater.”

Organisationsudvikling og målsætning
Jævnligt ser vi, at afdelinger i virksomheder mangler sammenhæng mellem den strategiske retning, afdelingens kompetencer/færdigheder og de produkter og services den tilbyder.
Vi oplever, at afdelingerne forsøger at få udarbejdet en klar og differentieret strategi, der sikrer, at de daglige beslutninger er i overensstemmelse med den overordnede virksomheds strategi, hvorefter afdelingen kan fordele sine ressourcer, så den understøtter strategien. Men vi oplever også, at medarbejderporteføljen med deres sammensatte fagkompetencer ikke altid er korrekt og tilpasset afdelingens fremadrettede strategi og ej heller markedstilpasset. Med baggrund i det er der stor sandsynlighed for, at afdelingens/virksomhedens resultater kan udeblive.
Ofte ser vi, at afdelingerne har alt for mange forskellige prioriteter, der er i konflikt med hinanden. Vi oplever at afdelingerne/virksomhederne har svært ved at beslutte, hvad de skal/bør prioritere rent strategisk, og hvad der skal skæres fra.

organisation

Du kan ikke undslippe morgendagens ansvar ved at vige uden om det i dag

Markedsposition
Ledelsen skal tro på, at virksomheden kan opnå en unik markedsposition ved at gøre det, den er bedst til.
Selvom det umiddelbart lyder simpelt, at man bare skal fokusere på det, man er bedst til, er det de færreste virksomheder, der er disciplineret nok til at gøre det i praksis. Det kræver nemlig, at man er i stand til at identificere, hvad det præcist er virksomheden/afdelingen kan, som gør den bedre end konkurrenterne.
De virksomheder/afdelinger der performer bedst rent økonomisk er dem, der har den bedste sammenhæng mellem de tre strategiske fokusområder:

  • Den strategiske retning.
  • De færdigheder/kompetencer, der gør virksomheden/afdelingen unik.
  • De produkter og services, den tilbyder.

Ovenstående punkter skal gå op i en højere enhed, – ellers udebliver resultaterne.

Metoden, vi bl.a. skaber resultater på, er ved fokus på udvikling af organisationens evne til at:

  • Implementere, facilitere og eksekvere overordnede strategier i forretningsplanen for de kommende år
  • Fokusere på Risk Management
  • Udvikle og optimere processer i arbejds- og forretningsgange
  • Fastholde og udvikle deres ledelse og den øvrige medarbejderstab
  • Sammensætte en medarbejderportefølje hvor fagkompetencerne er markedstilpasset
  • Igangsætte Employer Branding

Klik og se:

8_tallet