Salgsudvikling


KUNDECITATER:

“Under In2visions kyndige ledelse gik alle fra temadagen med udbytte og konkrete værktøjer til at arbejde videre med at stimulere og opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø.”

Strategisk salgsledelse

Strategisk tænkning og effektiv kommunikation er lederens nøglekvalifikationer i ledelse – og i særdeleshed når vi taler om strategisk salgsledelse. Ved udvikling af strategiske salgsledelse – styrker virksomheden sit overblik og lærer at tænke strategisk, så det giver resultater.

På det strategiske niveau tager salgsudvikling udgangspunkt i en analyse af kundepositionen og markedspositionen – og hvordan virksomhedens ydelser og produkter matcher markedets efterspørgsler.

In2vision har stor erfaring med at gøre virksomheder bedre i stand til at udnytte sit vækstpotentiale, få dem til at reagere/agere på den omskiftelighed der er i markedet, tilpasse sig markedet og blive endnu bedre til at udnytte de muligheder der i markedet.

Vi hjælper virksomheden med at risikostyre bl.a. ved at der både er fokus på at vedligeholde og udvikle relationen til eksisterende kunder samtidigt med, at virksomheden sikrer sig nye kunder.

Klik og læs Salgscyklus:

Salgscyklus

De svar, du modtager, afhænger af de spørgsmål, du stiller.

Vækstresultaterne skaber vi bl.a. ved at være specifikke i forhold til de konkrete mål, krav og forventninger der skal være mellem leder og medarbejder, så alle ved hvad der skal gøres. Mål, krav og forventninger fastlægges med afsæt i SMART-teorien. De skal være; Specifikt, Målbart, Acceptabelt, Realistisk og Tidsbestemt.

Metoden, vi bl.a. skaber resultater på, er ved fokus på:

 • AT fastlægge et strategisk grundlag og kæde det sammen med de taktiske og operationelle overvejelser.
 • AT identificere og fastlægge udviklingsområder for virksomheden – i forhold til produkter/leverandører for bedre at kunne indtage konkurrentmarkedet og få nye markedsandele.
 • AT anvende styringsværktøjer CRM og planlægningsværktøjer til opnåelse af vækstmålene.
 • AT anvende konkrete værktøjer til at beskrive og kommunikere strategiske mål, så de er lette at styre efter både for dig som leder og for dine medarbejdere.
 • AT identificere vigtige udviklingsområder og få redskaberne til at sikre, at de bliver prioriteret og kommunikeret succesfuldt.
 • AT motivere, udvikle og lede medarbejder i en verden fuld af forandring.

Eksempler på ydelser:

 • Udvikling af kundesegmentet via salgsaksen.
 • Risikostyring af kundedatabasen samlet set for virksomheden og individuelt for den enkelte sælger.
 • For at risikostyre sin egen pipeline og forecast skal den enkelte sælger udvide sin kundeporteføljen ved at udvælge nye kundeemner: Små – mellemstore – store kunder.
 • Fastlæggelse af markeds- og vækststrategi.
 • Fastlæggelse af produktpaletten.
 • Udarbejdelse af handlingsplan på kort og lang sigt med henblik på at skabe lønsom vækst.
 • Kundetilfredshed og kundeloyalitet.