Salgsudvikling


KUNDECITATER:

“Under In2visions kyndige ledelse gik alle fra temadagen med udbytte og konkrete værktøjer til at arbejde videre med at stimulere og opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø.”

Operationelt salgsledelse

For at sikre omsætningsgrundlaget i et forretningsområde i en virksomhed har både leder og medarbejder brug for at mestre og forstå både markedet, strategien og udfordringerne i de enkelte salgsprocesser.

På det operationelle salgsniveau kan In2vision sikre en eksekvering af salgsstrategien og en styrkelse af sælgernes kompetencer ved fokuseret at øge de personlige salgsmål – og udvikle de salgskompetencer der er nødvendige for at gennemføre et salg på et højt professionelt fagligt niveau.

For at kunne agere som en succesfyldt sælger i dag er det afgørende, at kunne skabe og vedligeholde relationer til kunden og gennem de rigtige spørgsmål kunne synliggøre den værdi vores produkter skaber for kunden.

Klik og læs om Salgsmuligheder:

Salgsmuligheder

Folk, som siger, at det ikke kan lade sig gøre, skal holde op med at forstyrre dem, der er i gang med at gøre det.

Metoden, vi bl.a. skaber resultater på, er ved fokus på:

 • AT alle medarbejdere ved; hvad der skal gøres, hvordan det skal gøres – og hvorfor det skal gøres.
 • AT få redskaber til at analysere markedet og kunder.
 • AT opnå og afholde kundemøder som munder ud i et salg.
 • AT være opsøgende, vedholdende og proaktiv i sin adfærd.
 • AT skabe en bevidsthed om de unikke sellingspoint for virksomhedens produkter.
 • AT have indsigt og forståelse af de psykologiske mekanismer – både hos sælgeren og hos kunden.
 • AT kunne bevæge sig hjemmevant i salgssamtalens faser – og ikke mindst i beslutningsprocessen.
 • AT etablere systemer til performance management så salgsarbejdet bliver målrettet, struktureret og effektiv.
 • AT sikre en analytisk forretningsforståelse i behovsafdækningen og i argumentationen af udbyttet.
 • AT motivere leder og salgsteam til at øge deres performance.
 • AT ved at gøre brug af rapporteringssystem, CRM o.lign. har vi fokus på kapacitet og opfyldelse af salgsmål.
 • AT træffe de rigtige beslutninger med baggrund i at analysere virksomhedens situation, kapacitet og potentiale

Eksempler på salgsværktøjer:

 • Coaching og udvikling af salgsleder og sælgerne, så man samlet set opnår bedre resultater.
 • Fastlæggelse af salgsnøgletal indenfor de forskellige produkter/kunder – KPI’er for den enkelte sælger (Key Performance Indicator)
 • Risikostyring og udvikling af salget indenfor;
  • Nysalg – Gensalg – Mersalg – Opsalg – Lost Business – Genvinde gamle kunder
 • Anvendelse af centrale metoder og værktøjer til gennemførelse af salgsmøder ved at: Forberede – Åbne – Afslutte – Vedligeholde.
 • Forståelse af egen sælgerstil og tilpasse adfærd, kommunikation, kropssprog og præsentation til forskellige kundetyper og virksomheder.
 • Adfærdsændring skaber adfærdstænkning.
 • Den dialogopbyggende samtale.
 • Mødebooking.