Om In2vision


KUNDECITATER:

Der sker faktisk noget, når man går i dialog med In2vision – allerede fra det første indledende møde!”

Hvad gør vi?
Fokus på at skabe værdi, øge produktiviteten – og forbedre kvaliteten


Strategisk ledelse

 • Det økonomiske perspektiv
  • Forøge omsætningen
  • Forbedre resultatet
  • Forøge produktivitet
  • Reducere omkostninger
  • Korrekt sammensat produktpalette
 • Kunde perspektiv – Eksisterende som nye kunder
  • Kundetilfredshed
  • Kunde til- og afgang
  • Image, relationsopbygning = forretningsnetværk
  • Markedsudvikling
 • Det interne perspektiv
  • Systemunderstøttelse
  • Produktionseffektivitet
  • Procesforståelse
 • Lærings- og vækstperspektiv
  • Teknologianvendelse og –forståelse
  • Vinderkultur – tilfredshed og loyalitet
  • Fastholde og rekruttere
  • Kompetenceopbygning ved uddannelse
Strategisk rådgivning

Mennesker er ikke dovne. De har ganske enkelt svage målsætninger – dvs. mål, der ikke inspirerer dem.

Ledelsessparring

 • Business partner for ledere
  • Erhvervsparring bl.a. med fokus på KPI’er (Key Performance Indicator)
 • Lederudvikling
  • Interne udviklingsforløb – ledertræning/personlig coaching
  • Rollemodel – lederen går foran og viser vejen. Være et godt eksempel på
   indspil, samspil og modspil.
  • Forandringsledelse.
 • Leder- og medarbejderudviklingsprogram
  • Udviklingsforløb som tager udgangspunkt i virksomhedens mål
   fremadrettet samt; en Top/Down – en Bottom Up og medarbejderens
   egen vurdering af indsats det forgangne år.
   Der udarbejdes en handlingsplan med præcise del- og indsatsmål.
 • Organisationsudvikling
  • Implementere, facilitere og eksekvere overordnede individuelle
   afdelingsstrategier, som bliver bundet op på virksomhedens samlede
   forretningsplan i de kommende år.
Road to success

De svar, du modtager, afhænger af de spørgsmål, du stiller.

Ledelsessparring

 • Business partner for ledere
  • Erhvervsparring bl.a. med fokus på KPI’er (Key Performance Indicator)
 • Lederudvikling
  • Interne udviklingsforløb – ledertræning/personlig coaching
  • Rollemodel – lederen går foran og viser vejen. Være et godt eksempel på
   indspil, samspil og modspil.
  • Forandringsledelse.
 • Leder- og medarbejderudviklingsprogram
  • Udviklingsforløb som tager udgangspunkt i virksomhedens mål
   fremadrettet samt; en Top/Down – en Bottom Up og medarbejderens
   egen vurdering af indsats det forgangne år.
   Der udarbejdes en handlingsplan med præcise del- og indsatsmål.
 • Organisationsudvikling
  • Implementere, facilitere og eksekvere overordnede individuelle
   afdelingsstrategier, som bliver bundet op på virksomhedens samlede
   forretningsplan i de kommende år.

Trivsel og motivation/Samarbejde

 • Lederudvikling
  • Engagere og motivere – skabe energi og effektivitet
  • Personlig ledercoaching.
 • Medarbejderudvikling
  • Sikre at medarbejderporteføljen er markedstilpasset.
  • Forventningsafstemning på mål, resultater og udvikling
  • Kendskab og accept af hinandens forskelligheder.
  • Selvledelse – ansvar for egen rolle og resultater.
  • Samarbejde og anerkendelse – ris/ros.
 • Ledelsesværktøjer
  • Planlægningsværktøj – internt og eksternt
 • Teamudvikling
  • Sikre fælles fokus, hvor alle selvstændigt tager ansvar, respekterer,
   anerkender og støtter hinanden så målene nås.
   Forbedre, udvikle og effektivisere arbejdsgange.
   Teambuilding.
 • Kommunikation
  • Tydelig og effektiv kommunikation.
   Konflikthåndtering.
   Afstemme forventninger og følge op på aftaler.
   Konstruktiv og fremadrettet kommunikation.
Men shaking hands as a sign of friendship and agreement

Der er aldrig et forkert tidspunkt at gøre det rigtige på.

Juridisk rådgivning

 • Personalejura
  • Procedurer og vejledninger – fortolkninger og
   implementering af gældende lovgivning og overenskomst.
  • Overenskomstmæssige forhold
  • Forhandlinger med de faglige organisationer
 • Rekrutteringsprocessen
  • Stillingsannonce.
  • Jobsamtale.
  • Test – Thomas Personprofilanalyse (PPA/DISC)
  • Ansættelsesaftaler.
 • Jobbeskrivelser
  • Udarbejdelse og ajourføring
 • Personalesager
  • Etisk
  • Juridisk
Conceptual image teamwork on white. Isolated 3D image

Jeg har gjort mig mange bekymringer i mit lange liv. Det er de færreste der er gået i opfyldelse!