Om In2vision


KUNDECITATER:

“In2vision har stået for nogle teambuilding-arrangementer hos os, som skulle munde ud i at deltagerne formulerede værdisæt og spilleregler. Min oplevelse er at de holder fast og holder fokus, når folk prøver at flygte væk fra det ubehagelige. Det er de dygtige til!”

Hvem er vi?

In2vision har i mere end 13 år arbejdet med at skabe vækst og udvikling i virksomheder gennem udviklingsprocesser, der i et tæt samarbejde med kunden bliver specialdesignet til den enkelte virksomhed og derigennem sikre en forankring af udviklingsprocessen i virksomheden.

Det vi gør i In2vision er at være gode brobyggere mellem kundens virkelighed og den ønskede markedstilpasning.

Vi har samlet set arbejdet som ledere og med ledere i mere end 45 år, hvor vi både strategisk og operationelt har været med til at skabe merværdi og vækst i virksomheder med et stærkt fokus på optimering og udvikling af medarbejderporteføljen, da det er grundelementet for enhver virksomheds evne til at opretholde sin konkurrencedygtighed.

Med afsæt i strategier og aftalte målsætninger har vi i samarbejde med kunden implementeret, faciliteret og eksekveret diverse arbejds- og forretningsgange, turn-arounds, forandrings- og forankringsledelse – herunder forretningsgange ved fusioner og sammenlægninger. Gennem coaching og intern uddannelse, workshop og temadage sikrer vi, at de enkelte ledere/medarbejdere har de rette kompetencer, så de bliver bedre til at skabe forretning og agere proaktivt i den virkelighed de befinder sig i.

3d small people - info icon

Vejen til succes er at ha’ det sjovt mens vi skaber succes!

Vi lægger vægt på at tage udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer og ønsker, men udfordrer jer også på jeres mål, resultater og ikke mindst jeres ambitioner.

Vi støtter op på problemstillinger på det strategiske niveau med at finde vejen og retningen, men hjælper også med at være udførende, hvor det kan være nødvendigt f.eks. ved at udvikle værktøjer til opfølgning på alt indenfor ledelse.

Læring er en dynamisk proces, hvor pendulet hele tiden svinger mellem den indre erkendelse og den ydre erfaring. Vi sikrer, at de forløb, øvelser og opgaver anvendes i et perspektiv, der udvikler ny praksis i jeres daglige samarbejde, og i sidste ende skaber en bedre bundlinje.

Vi skaber professionelle relationer til mange forskelligartede parter på flere niveauer. Vi sætter en stor ære i at fastholde en konstruktiv og fremadrettet dialog med fokus på løsninger og udvikling. I vores rolle som foregangsmænd og forandringsledere er det afgørende for os, at vi fremstår som et godt eksempel i samværet med de involverede parter.

 Vi er ansvarlige for virksomhedernes organisationsudvikling og fungerer som rådgiver/erhvervscoach og sparringspartner for diverse direktioner, ledergrupper og medarbejdere. Vi varetager HR-funktionerne – både de administrative opgaver og udvikling af ledere/medarbejdere, og sikrer at både ledere og medarbejdere er markedstilpasset.

I In2vision mener vi det er vigtigt at både medarbejdere og ledelse har visioner – og at vi tør være ambitiøse og sætte os nogle klare mål. Det behøver slet ikke være så svært når vi sammen har forventningsafstemt vores mål med den udvikling vi sammen skal gennemgå for at nå det endelige mål.

Vores kundeportefølje har en god bredte og udgør bl.a. Entreprenørbranchen, Development, Softwareudvikling, Ejendomsformidling, Handel og Produktionsvirksomheder i Industrien, Servicebranchen, Rejsebranchen, NGO’er, Hotelbranchen, Landbrug & Fødevare, Fagforeninger, Lufthavnsservice, Healt Care, Jobcentre, Detailbranchen, Uddannelsesinstitutioner og Konsulenthuse, Finans Branchen, Banking, Maskinhandlerbranchen.