Kompetenceudvikling


KUNDECITATER:

“In2vision har en god evne til at sætte sig ind i kundens behov. De kan relatere til hendes ellers hans situation og har empatisk forståelse. Og så forstår de at udfordre og spore mennesker ind på en måde, der giver resultater og løsninger af høj kvalitet.”

Person Profil Analyse
Thomas PersonProfilAnalysen – PPA

Personprofilanalysen viser:

 • Vores adfærd.
 • Vores arbejdsstil.
 • Vores foretrukne kommunikationsform.
 • Styrker og begrænsninger.
 • Hvad der motiverer.
 • Forandringsvillighed.
 • Vores værdi for organisationen.
 • Hvordan vi agerer i pressede situationer.

Som leder får du en forståelse for dine medarbejders formåen, og et værktøj til at fokusere træning og udvikling af den enkelte og af teamet, så de får den rette dosis af udfordringer indenfor de nødvendige rammer og områder.

Metoden
Person Profil Analysen sker på et online skema og besvares indenfor 8 – 10 minutter. Besvarelserne skal tage udgangspunkt i det nuværende job. Den enkelte får en individuel tilbagemelding af 1⁄2 – 1 times varighed og en personlig rapport, som er fortrolig.

small three-dimensional people with a magnifying glass

Den sande opdagelsesrejsende består ikke i at udforske nye lande, men i at se verdensrummet med nye øjne.


Oftest stillede spørgsmål:

 • Kan pågældende reagere hurtigt på nye udfordringer?
 • Hvor omstillingsparat er vedkommende?
 • Kan personen håndtere de mentale krav i jobbet?
 • Er der tale om en problemløser?
 • I hvilken grad kan vedkommende udvikles gennem træning?
 • Er personen tilstrækkeligt udfordret?
 • Er der kapacitet til at håndtere yderligere mentale krav i jobbet?
 • Kan personen drive forandringer igennem?

Analysen giver bl.a. svar på:

 • Hvordan reagerer personen på forandringer og nye udfordringer.
 • Har vi en analytiker / en afslutter / en igangsætter / en problemløser.
 • Hvordan vi bruger vores forskelligheder og kan komplementere hinanden for at opnå bedre resultater.
 • Hvilke typer opgaver bliver løst 100 %.
 • Hvilke områder skal udvikles – og hvordan.
 • Hvad og hvordan booster vi motivationen.
 • Er personen tilstrækkelig udfordret.
 • Har vi et lederpotentiale.
 • Hvordan er personens kommunikations form, så vi undgår misforståelser.
 • Hvor ligger potentielle konflikter – set i forhold til opgaver og samarbejdet.
 • Udnyttes personens værdi for organisationen.
 • Hvad mangler teamet for at kunne “high performance”.
 • Personens behov for en bestemt ledelsesformen.

Anvendelsesmuligheder

 • Udvikle de rigtige medarbejdere til de rigtige job.
 • Bedre indspil, samspil og modspil både med kolleger og chefen.
 • Bedre fordeling af opgaverne.
 • Målrettet træning og udviklingsplaner – af den enkelte og/eller af teamet.
 • Optimal sammensætning af teams i forhold til opgavernes art og omfang.
 • Rekruttere den rette person til rette job.