Kompetenceudvikling


KUNDECITATER:

“In2vision har været med til at gøre vores strategi levende ved at fastlægge konkrete mål og skabe sammenhæng mellem det vi gør og det vi skal have fokus på fremadrettet – så hele ledergruppen nu arbejder med på at implementere strategien i dagligdagen for senere hen at eksekvere gode stabile resultater.”

Medarbejderudviklingssamtale

Udviklingen af medarbejdere er en af de største udfordringer, hvis vi skal klare os på fremtidens arbejdsmarked og opnå de aftalte mål og strategier – både for at kunne fastholde og videreudvikle vores markedsposition.
Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource i denne proces!
Til at sikre en løbende vedligeholdelse og udvikling af denne ressource er MUS’en et vigtigt og godt redskab. MUS’en handler om det kommende år og tager udgangspunkt
i virksomhedens målsætning fremadrettet, samt en vurdering af medarbejdernes
indsats det forgangne år.

Formålet med MUS er at sikre:

 • Anonym leder- og medarbejdervurdering med karaktergivning og dokumentation.
 • At den enkelte leder/medarbejder har forståelsen af virksomhedens idé mål og holdninger
 • En drøftelse af lederens/medarbejderens mål for fremtiden
 • At lederen/medarbejderen er bekendt med egen leders vurdering af arbejdsindsatsen
 • Lederen/medarbejderen får mulighed for faglig og personlig udvikling
 • At den mentale tilstand hos lederen/medarbejderen er på plads med henblik på motivation, samarbejde, sparring, videndeling og commitment
 • At problemer kommer frem og bliver løst
 • En drøftelse af muligheder og behov for uddannelse, træning og coaching
 • At medarbejder og leder er enige om ændringer, forbedringer og uddannelsesaktiviteter

Men shaking hands as a sign of friendship and agreement


Livet består ikke i at have gode kort på hånden, men i at spille dem man har godt!


Metoden, vi bl.a. skaber resultater på, er ved fokus på:

 • AT tage udgangspunkt i virksomhedens konkrete udfordringer og ønsker og udfordre mål, resultater og ambitioner.
 • AT udvikle, tilrettelægge og gennemføre medarbejderudviklingssamtaler og afdækningsforløb i tæt dialog med virksomheden.
 • AT udfærdige en handlingsplan med præcise delmål og indsatsmål for den enkelte medarbejders udvikling med afsæt i SMART-teorien.

Eksempler på ydelser:

 • MUS-forløb – for ledere og medarbejdere Afdækningsprogram
 • Funktionsbeskrivelser hvor bl.a. ansvar, beføjelser og opgaver bliver fastlagt
 • Trivsel- og tilfredshedsundersøgelse