Kompetenceudvikling


KUNDECITATER:

”Handlingsplanerne fra MUS-forløbet har været en uvurderlig hjælp for mig i en målrettet ledelse og udvikling af afdelingen. In2vision har en stor del af æren af, at det er lykkes at flytte mig og min afdeling mange skridt.”

Leder- og medarbejderudviklingsprogram
Værktøj til at spotte skjulte potentialer og kompetencer

Målet:
En ekspertvurdering, som vil hjælpe dig som chef til at lede dine medarbejdere og teams bedre, forbedre præstationerne, reducere konflikter og forbedre jobtilfredsheden og moralen.
I forhold til dine medarbejdere bliver du bedre til at:

 • Fastholde/tiltrække.
 • Udvikle.
 • Lede.

3D businessman white people. Race goal


Hvis du vil vide, hvad fremtiden bringer, så vær med til at skabe den.


Udbyttet:

 • En fælles eller individuel handlingsplan, som leder og medarbejder/teams committer sig til.
 • Et fælles sprog og forståelse, der sikrer fokus og får dem til at engagere sig i egne og fælles udfordringer.
 • Du bliver i stand til at transformere medarbejderens/teamets effektivitet ved at identificere udviklingsområder, udpege konfliktområder og udvikle en platform til en åben kommunikation.
 • Du sikrer effektivitet og et forretningsmæssigt fokus.

Formen:
Samtalen afholdes mellem nærmeste leder, medarbejderen/teamet og In2vision.

Indhold:

 • Udsagn vurderes på en skala fra 1-5 samt en skriftlig begrundelse:
 • Lederens vurdering af medarbejderen – Top/Down.
 • Medarbejderens/medarbejdernes anonyme vurdering af lederen – Bottum Up med grafisk måling.
 • Medarbejderens egen vurdering.
 • Arbejdsopgaver.
 • Samarbejde.
 • Jobudvikling.
 • Teamudvikling.

Handlingsplan:
Planen udarbejdes på mødet, som leder og medarbejder committer sig til.

Fastholde/tiltrække
En hjælp til at forbedre medarbejderen/teamets performance, motivation, moral og øge medarbejdertilfredsheden

Lederudviklingsprogrammet sikrer, at vi har tydelige mål, præcise forventningsafstemninger og en åben og direkte kommunikation. Herved har vi nøglen til:

 • Glade, motiverede og loyale medarbejdere/teams.
 • Færre konflikter.
 • Mere attraktiv for at tiltrække dygtige medarbejdere.
 • Fastholdelse af faglig dygtige kompetencer.
 • Reduceret sygefravær.

Udvikle
En hjælp til at udvikle medarbejdere bedre, forbedre præstationerne, reducere konflikter og forbedre jobtilfredsheden og moralen. Lederudviklingsprogrammet kommer dybt ind omkring de problematikker som påvirker medarbejderen, og de forretningsmæssige og/eller udviklingsmæssige behov der er for den enkelte såvel som teamet.

Det måler vi på medarbejderens:

 • Mentale hestekræfter.
 • Potentiale f.eks. set i forhold til ny jobrolle og/eller træning.
 • Potentiale i forhold til at blive en top performer.
 • Evne/vilje til nye udfordringer og forandringer.

Lede
En hjælp der sætter dig i stand til at lede medarbejderen/teamet på den mest effektive måde, ved at håndtere problemer der påvirker medarbejderen/teamet og ved at sætte fokus på det forretningsmæssige eller træningsbehov

Lederudviklingsprogrammet giver:

 • En bredere forståelse for den enkelte person.
 • Et bedre indblik og forståelse for de individualister der altid findes i et team.
 • Et fælles sprog, forståelse og fokusering, som forpligter overfor hinanden. I din ledelse skal du være opmærksom på team dynamikken, personligheder, roller, konkurrence og konflikter i medarbejderflokken.
 • Evne/vilje til nye udfordringer og forandringer.

I din ledelse skal du være opmærksom på team dynamikken, personligheder, roller, konkurrence og konflikter i medarbejderflokken.