Kommunikation


KUNDECITATER:

“Hos In2vision taler de et sprog folk kan forstå, uanset om du er direktør eller fejedreng. “

Kommunikation
Kommunikation er – meningsskabende, udveksling af idéer, tanker, følelser og oplevelser.

Enhver kommunikation har en mening, en modtager og en fortolkning. Udfordringen er, at det altid er modtageren der bestemmer budskabet. For at være en god og effektiv kommunikator, der kommer igennem med sit budskab, skal kommunikationen være tydelig og let at fortolke. Vi rådgiver om, hvordan den professionelle kommunikation kan lykkes, hvilket gælder eksternt og internt i fht. ledere, sælgere og produktudviklere.
Vi sikrer, at forventninger bliver afstemt og der bliver fulgt op på aftaler.
Målrettet kommunikation giver store forretningsmæssige resultater.

Metoden, vi bl.a. skaber resultater på, er ved fokus på:
AT udvikle vores evne til at kommunikere tillidsfuldt og åbent med hinanden.

Eksempler på ydelser:

  • Den udfordrende og vigtige samtale
  • Intern og ekstern kommunikation
  • Kick-off møder
  • Forhandlingsteknik

Klik og se Kommunikationsmodellen:

kommunikationsmodel

Conceptual image teamwork on white. Isolated 3D image


Mennesker, Relationer og Kommunikation