Executive coaching


KUNDECITATER:

“Det særlige ved In2visions arbejdsmetoder er, at lederudvikling tager udgangspunkt i den konkrete arbejdssammenhæng og sigter mod konkrete udviklingspunkter, som løbende bliver afprøvet i hverdagen. Dette opleves som både effektivt og meget givende.”

Executive erhvervscoaching
Erhvervscoaching er et samtaleforløb, der handler om at sætte mennesker i stand til at få mest muligt ud af deres evner og situation og således fungere mere effektivt i deres arbejdsliv – både på kort og lang sigt.

Erhvervscoaching er derfor grundlæggende fremadrettet og løsningsorienteret. Opgaven er at finde frem til forskellige vinkler at se tingene på og undersøge forskellige handlemuligheder, frem for at finde årsager til en given situation eller at placere ansvar.

Coaching tilfører perspektiv og formår at konkretisere, hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres for at nå målene. Coaching kan dermed vende en problematik på hovedet, sådan at forstå at problemfeltet ses i et helt andet perspektiv og pludselig giver mening og ny energi. Nye muligheder bliver afdækket, og det bliver lettere, at gøre det der er godt og rigtigt i den aktuelle situation – at bryde fri af det ordinære og skabe det ekstraordinære.

Gentagende gange vil 2 meget vigtige spørgsmål blive stillet:

  • “Hvad ønsker du?”
  • “Hvad er du villig til at gøre ved det?

coach


Det du er, er det, du har været: Det du bliver, er det du gør.

Erhvervscoaching udvikler og perspektiverer forretningen med løsninger, der giver mening. Så forretningen vokser i rigtig retning.

Eksempler på emner:

  • Karriereplanlægning/forberedelse til MUS
  • Ny i lederjobbet/nyt lederjob
  • Udfordringer ved implementering, facilitering og eksekvering af diverse udviklingsforløb

Klik for at læse coaching præsentation:

coaching_mini