Salgsudvikling


KUNDECITATER:

“Under In2visions kyndige ledelse gik alle fra temadagen med udbytte og konkrete værktøjer til at arbejde videre med at stimulere og opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø.”

Salgsudvikling

Formålet med salgsudvikling er at skabe en lønsom vækst i omsætningen, som både er til gavn for virksomhedens bundlinje og for kunderne.

For at øge salget skal der være et stærkt fokus – både på strategisk salgsledelse og operationel salgsledelse.

Udgangspunktet for at starte en proces omkring salgsudvikling er en samtale, hvor vi i fællesskab kigger på de udfordringer jeres virksomhed står overfor. Ud fra den samtale aftaler vi så et forløb der er målrettet og tilpasset jeres ønsker og behov for virksomhedens fremtidige salgstrategi.

Salgsudvikling kan tage udgangspunkt i det strategiske eller operationelle niveau afhængigt af hvor udfordringen ligger.

Salgsudvikling


Det er ikke det vi gør en gang i mellem der tæller, men vores konstante handlinger.


På det strategiske niveau tager salgsudvikling udgangspunkt i en analyse af kunder og markeder og hvordan virksomhedens ydelser og produkter matcher markedets efterspørgsler. Der laves en plan for tiltag på kort og lang sigt med henblik på at skabe lønsom vækst.

På det operationelle salgsniveau sikre man en styrkelse af sælgernes kompetencer ved et fokuseret øget personlige salgsmål og sikre en udvikling af deres salgskompetencer til at gennemføre et salg på et højt professionelt fagligt niveau

Gennem fokuseret salgsudvikling udvikler vi virksomheden til at:

 • Øge omsætningen og bundlinjen.
 • Øge virksomhedens effektivitet – og få mere ud af de daglige indsatser.
 • Øge virksomhedens produktivitet.
 • Øge virksomhedens goodwill og image i markedet.
 • Øge virksomhedens stolthed og kampgejst.
 • Udvikle en korrekt og hensigtsmæssig salgsadfærd, der skaber og vedligeholder relationer til kunden.
 • Sikre at argumentation har fokus på den løsning og den værdi produktet skaber for kunden.
 • Udvikle stærke, proaktive og mentale kompetencer hos medarbejderne – der øger motivationen, troen og modet til forandringsledelse i salgsprocessen.

Metoden, vi bl.a. skaber resultater på, er ved fokus på:

 • AT i fællesskab med virksomheden få identificeret og fastlagt udviklingsområderne – og vækstmål.
 • AT med baggrund i virksomhedens fremtidige strategi og ønsker om vækst sammensætte et forløb, der er situationstilpasset både set i forhold til medarbejderporteføljen, produktpaletten, markedspositionen, kundesegmentet og ønsker om indtjening.
 • At udvikle dit lederpotentiale.
 • AT ledere og medarbejdere får konkrete værktøjer som er nødvendige i forhold til at sikre en eksekvering af de aftalte mål.
 • AT du som leder får konkrete værktøjer til at beskrive og kommunikere strategiske mål, så de er lette at styre efter.

Samlet set betyder det, at vi får alle medarbejdere til at trække i samme retning, de oplever en større motivation, de opnår langt bedre resultater – der bliver skabt en vinderkultur.


Klik og se Salgsaksen:

salgsaksen